Infiintare Administrare Conta Asociatie Proprietari Oradea

Infiintare-Administrare-Contabilitate Asociatii de proprietari

Afla Mai Multe

Servicii

 1)  Infiintare Asociatii de Proprietari

-    Intocmirea documentatiei pentru infiintarea asociatiei de proprietari (acord de asociere, statut, autentificari)
-    Depunderea documentatiei pentru obtinerea Incheierii Judecatoresti
-    Obtinerea Certificatului de Inregistrare Fiscala, depunerea formularului 010
-    Intocmirea documentatiei in vederea contractarii serviciilor de utilitati (apa canal, energie termica, energie electrica, telefonie, internet, interfon)
-    Intocmire, documentatii deschidere conturi bancare.


2) Administrare Financiara

    Contabilitate

-    Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla folosind diverse softuri de specialitate
-    Preluarea facturilor de la furnizorii de prestari servicii si utilitati
-    Intocmirea listelor lunare de plata respectand prevederile legale si afisarea lor in afisierele blocurilor
-    Intocmire liste „Explicatii calcul contributii„ lunare pentru fiecare apartament in parte.
-    Intocmirea si completarea registrelor asociatiei (registru jurnal, registru evidenta, registru fond reparatii, registru fond rulment, etc)
-    Calcularea penalitatilor conform Hotararii Adunarii Generale si a prevederilor  legale
-    Intocmirea statelor de plata pentru  angajatii asociatiei
-    Intocmirea si depunerea declaratii fiscale la administratia financiara
-    Platile facturile catre furnizori
-    Dare de seama anuala asupra activitatii administrative in fata Adunarii Generale

    Casierie

-    Incasarea cotelor de contributie lunare conform programului stabilit
-    Depunerea incasarilor in contul asociatiei


3) Administrare Tehnica

-    Inspectarea periodica a starii tehnice a cladirilor si spatiilor comune
-    Gasirea celor mai bune oferte pentru lucrarile de intretinere, de reparatii, de curatenie etc si intocmirea contractelor cu acestia respectand Hotararile Adunarii Generale si ale comitetului executiv
-    Urmarirea executarii pentru lucrarilor de intretinere, de reparatii, de curatenie etc. conform contractelor
-    Etc.